I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Projekt "Śladami Zagłębiowskich Żydów"


Aktualne działania w projekcie:

Odbyły się już dwie wycieczki do Będzina i jedna do Warszawy oraz warsztaty fotograficzne. Młodzież przeprowadziła diagnozę lokalną, pracuje na dokumentach historycznych, literackich i filmowych. Teraz czekają nas dwa ważne zadania dotyczące kompetencji medialnych. Kurs e-coachingowy dla nauczycielek, opanowanie techniki anmiacji poklatkowej dla uczniów, techniki fotograficzne, projekt piZap itp.
Nauczycielki wybierają się na szkolenie do Krakowa na temat kultury żydowskiej, szukamy kontaktu z ocalałymi z Holocaustu oraz posadziliśmy krokusy - symbol Holocaustu i odrodzenia.
Teraz zapraszamy do głosowania w bazie projektów Nowej Ery - nasz projekt został poszerzony o zaplecze multimedialne, stworzenie kilku stanowisk do zapoznania się z historią i kulturą Żydów.

Zobacz film        Zobacz zdjęcia

Szalom! Klasa Id wraz z opiekunami: prof. K.Jasiak wraz z paniami A. Dul i M.Sobczyk rozpoczynają pracę nad projektem "Moje miejsce, moja historia" Śladami Zagłębiowskich Żydów. Projekt został zgłoszony już w maju 2015 r.i pozytywnie przeszedł rekrutację w Centrum Edukacji Obywatelskiej.Od września ruszyły prace nad rekrutacją, reklamą oraz budową strony internetowej projektu. Od października rozpocznie się kurs e-coachingowy oraz warsztaty, wycieczki i lekcje z edukacji artystycznej.

Co jest najważniejsze w naszym projekcie?
Co jest w nim najciekawsze?
Co wyróżnia nasze działania?

Projekt obejmuje zapoznanie z historią Żydów zamieszkałych głównie na terenach Sosnowca i Będzina. Są to miasta sąsiadujące. Młodzież często nie orientuje się, że Holocaust, to nie tylko Auschwitz i inne obozy, to także historia miasteczek sąsiadujących z nami. Projekt obejmie też analizę dokumentów, przegląd stron internetowych, wycieczkę do ruin synagogi będzińskiej, cmentarza; przegląd wybranych dzieł literatury faktu - "Opowiadania" Tadeusza Borowskiego, "Pamiętnik" Rutki Laskier, inne dzieła (wolnelektury.pl), dokumentację audiowizualną zgromadzoną na nina.gov.pl, udział w warsztatach o kulturze żydowskiej, warsztatach fotograficznych, wycieczkę do Warszawy. Projekt będzie połączeniem uzyskanej wiedzy i własnym przetworzeniem jej na filmik do 5 min. lub cykl zdjęć odnoszący się do tematu. Nasze działanie wyróżnia to, że młodzież opracowuje temat historii przy użyciu najnowszych mediów.

Jakie są cele projektu?
Jakie działania podejmiemy i kiedy?
Z kim będziemy współpracować?

Jak będziemy prezentować efekty społecznosci lokalnej?

Celem nadrzędnym projektu jest zapoznanie z kulturą i historią Żydów zamieszkujących tereny sąsiadujące z Dąbrową Górniczą. Młodzież realizując podstawę programową z języka polskiego, historii oraz wiedzy o kulturze jest świadomym odbiorcą i współtwórcą mediów. Nasze działania obejmą: przegląd i selekcję materiałów źródłowych, literatury, dokumentów, zasobów audiowizualnych; plener Będzina, plener Warszawy. Kolejnym etapem będzie stworzenie krótkich etiud filmowych lub cyklów fotograficznych na temat własnej recepcji tematu. Już nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Brama Cukermana w Będzinie, Muzeum Galicja w Krakowie oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie. Efekty działań będziemy umieszczać na stronie internetowej miasta i szkoły, publikować w lokalnej i szkolnej gazecie, tworzyć wydarzenia na facebooku lub innych portalach społecznościowych. Planujemy także zorganizować Zagłębiowski Konkurs dla Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Uniwersytetu Śląskiego o tematyce Holocaustu. Nasz planowany harmonogram działań nie jest usztywniony – takie jest jego założenie, jeśli zrealizujemy jeszcze więcej działań – to tylko przysporzy nam to satysfakcji. Osoby chętne, które chciałyby nas wesprzeć w działaniach również zapraszamy do współpracy!

Zobacz Naszego bloga


W dniu dzisiejszym tj. 27.01.2016r. pod okiem pracowników Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego odbyły się warsztaty dla klasy Id, w ramach projektu "Moje miejsce, moja historia -Śladami Żydów Zagłębiowskich". Zajęcia rozpoczęły się od wykładu na temat działalności Fundacji oraz ogólno pojętej kultury żydowskiej na terenie Polski. Ważną częścią spotkania okazało się przybliżenie historii oraz mnogości funkcji pełnionych przez żydowskie domy modlitw, synagogi. Następna część warsztatów skupiała się na merytorycznej pomocy w samej realizacji projektu oraz wskazaniu odpowiedniego kierunku prac. Aspektem końcowym było szkolenie w wykonywaniu harmonogramu prac. Wartym wspomnienia jest, iż projekt prowadzony przez I LO im. Waleriana Łukasińskiego został uznany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego za projekt miesiąca.

Dziękujemy za wsparcie!


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć