I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Projekt "Lokalni liderzy partycypacji"W programie od września do grudnia 2013 r. wzięło udział ok. 140 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i 20 seniorów z Dąbrowy Górniczej, którzy mieli okazję wziąć udział w cyklu zajęć i spotkań przygotowujących do tworzenia i promowania projektów w ramach uchwalonego w Dąbrowie Górniczej budżetu partycypacyjnego.
W 3-dniowych zajęciach wyjazdowych wzięli udział najaktywniejsi uczniowie z wszystkich szkół biorących udział w programie. Poznali tajniki tworzenia projektów społecznych i funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, by później w swoich dzielnicach móc pełnić rolę liderów lokalnej społeczności.
Wykorzystując stworzoną specjalnie na potrzeby projektu platformę cyfrową, liderzy będą mogli działać online doradzając mieszkańcom w przygotowaniu wniosków do budżetu partycypacyjnego, usprawniając także komunikację na poziomie: lokalna społeczność- władze miasta.
Na zakończenie odbyło się spotkanie podsumowujące, które pozwoliło uczestnikom podzielić się doświadczeniami zdobytymi w trakcie trwania projektu. Dodatkowym elementem spotkania była integracja międzypokoleniowa pod hasłem:
" ..bo nie ważny jest wiek ważny jest wspólny cel".
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowany przez Stowarzyszenie Civitas w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej.