I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Ewaluacja zewnętrzna


Drodzy uczniowie, rodzice, kandydaci z końcem kwietnia zakończyła się wizyta ewaluatorów z Kuratorium Oświaty w Katowicach, którzy obserowowali i oceniali pracę naszej placówki. W wyniku przeprowadzonych obserwacji nasze działania zostały ocenione jako wysokie. We wszystkich badanych obszarach otrzymalismy ocenę B. Raport zawiera wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzili z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji i przerw. Dla każdego z wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wizytatorzy sporządzają osobny komentarz. Określa on nie tylko poziom, na jakim w badanej szkole realizowane jest dane wymaganie (od A - bardzo wysoki do E - niski), zawiera także konkretne przykłady. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła proponuje indywidualne programy nauczania, zajęcia pozalekcyjne czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji wf. Znajdzie listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzi, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring.

Zobacz treść raportu