I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Doradztwo zawodowe


I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego podjęło aktywną współpracę z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu "Profesjonalny Doradca Zawodowy". Projekt ma na celu nawiązanie współpracy pomiędzy Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej a szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie: realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów szkoleniowo - doradczych, wzajemnego wsparcia merytorycznego i praktycznego Doradców Zawodowych i Pedagogów Szkoły i Uczelni, organizacji konferencji, specjalistycznych kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe Doradców Zawodowych i Pedagogów, szkoleń i warsztatów dla uczniów Szkoły, organizacji Targów Pracy i Praktyk, spotkań z praktykami oraz przedstawicielami instytucji promujących zatrudnienie.
Adresatami projektu są osoby odpowiedzialne za doradztwo zawodowe w szkołach średnich (doradcy zawodowi, koordynatorzy szkolnych biur karier, pracownicy szkolnych ośrodków kariery, pedagodzy, nauczyciele przedsiębiorczości). Adresatami projektu są także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (beneficjenci warsztatów i szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, a także szkoleń specjalistycznych, indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi).

Patronat honorowy: Śląski Kurator Oświaty

Więcej informacji na: www.wsb.edu.pl

Dodatkowe informacje:

W dniach 8 – 10 marzec w Katowickim SPODKU odbywają się XVIII Ogólnopolskie Targi Edukacja 2016. Prezentować się będą szkoły wyższe z całej Polski, a także szkoły językowe, szkoły zawodowe i policealne oraz instytucje wspierające edukację. Materiały dotyczące aktualnych ofert edukacyjnych dostępne będą w bibliotece szkolnej. Zapraszamy!