I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Wymiana z Niemcami


Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej prowadzi od 20 lat wymianę uczniowską z partnerską szkołą w Niemczech. W roku 1989 nastąpiło podpisanie umowy o dwustronnej współpracy między naszą szkołą a Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium w Münster. Instytucją wspierającą naszą współpracę finansowo i merytorycznie jest Biuro Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Warszawie. Dzięki funduszom uzyskiwanym z biura możemy przygotować ciekawe formy spotkań młodzieży w Polsce i umożliwić wyjazdy młodzieży naszej szkoły. Zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie Wydziału Oświaty UM w Dąbrowie Górniczej, skąd otrzymujemy materiały promujące nasze miasto.

Uczniowie naszej szkoły przed kilku laty uczestniczyli ze swoimi niemieckimi partnerami w spotkaniu z władzami miasta w siedzibie Urzędu Miejskiego. Wydział Oświaty wspierał nasze działania przed dwoma laty, finansując część programu wymiany w Polsce.

Rok szkolny 2008/09 był rokiem jubileuszowym 20-lecia naszych kontaktów, a rok 2009 był również czasem wielu znaczących rocznic zarówno dla Polski, Niemiec jak i całej Europy.

Uczniowie I LO pracowali wspólnie z niemieckimi kolegami z Annette-Gymnasium nad projektem dotyczącym wciąż żywej i budzącej wiele kontrowersji historii przesiedleń obu narodów. Uczniowie opracowali referaty pod opieką nauczycieli historii i języka niemieckiego, które zaprezentowali jesienią 2008, na wspólnym spotkaniu w Willa ten Hompel w Münster. Grupa polskich i niemieckich uczniów prowadziła dyskusję na te trudne tematy, swobodnie posługując się językiem niemieckim i angielskim.

Był to drugi z kolei projekt w ramach prowadzonej przez nas współpracy. W roku szkolnym 2003/04 opracowaliśmy projekt "Bliscy Znajomi", w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W roku 2009/10 planujemy kolejny wspólny projekt, tym razem o tematyce ekologicznej, który został pozytywnie przyjęty przez naszą partnerską szkołę w Niemczech.

Tradycją naszej wymiany stały się jubileuszowe spotkania nauczycieli z obu partnerskich szkół. Z okazji 15-lecia nauczyciele I LO byli gośćmi na spotkaniu zorganizowanym w Görlitz. W tym roku nasi nauczyciele zaprosili nauczycieli z Münster na jubileusz 20-lecia wspólnych kontaktów do Wrocławia. Tam wspólnie zwiedziliśmy miasto oraz ważne miejsce polsko-niemieckiej historii - Krzyżową. Były również rozmowy o dalszym kierunku współpracy, opartym o nowe projekty szkolne.

W ciągu tych dwudziestu lat zmieniała się polityka, gospodarka i mapa Europy. Zmieniało się nasze spojrzenie na świat, ale nie zmieniało się jedno - wieczna ciekawość świata i innych ludzi. To, co było niedostępne dla jednego pokolenia stawało się możliwe i osiągalne dla następnego. I tak nasi uczniowie z bliska mogli poznać nowy rodzący się organizm - Nową Europę. Nikt z nas nie wiedział, co to znaczy. Możliwość dotarcia do miejsc wcześniej niedostępnych dla rodziców, stała się faktem dokonanym dla ich dzieci. Dla pierwszych i drugich było to zawsze wielkie osobiste przeżycie.

Od dwudziestu lat uczniowie naszej szkoły biorący udział w tej wymianie poznają kulturę, tradycję i szkolą języki obce w kontaktach z ich rówieśnikami z Niemiec. Dzięki temu nabierają pewności siebie oraz poczucie, iż być Polakiem - to znaczy być Europejczykiem.

W dniach od 19.03 do 25.03.2013 r. odbyła się kolejna edycja naszej wymiany z naszą Szkołą partnerską w Niemczech – Annette-von- Droste- Hülshof- Gymnasium. W tych dniach uczniowie obu szkół wzięli udział w zaproponowanych przez nas wycieczkach do Krakowa i do Wrocławia, podczas których zwiedzali miasta wraz z przewodnikiem. Uczniowie z Niemiec zwiedzali również Muzeum w Oświęcimiu. W czasie wolnym grali w kręgle, spotykali się ze znajomymi lub poznawali życie w polskich rodzinach.

Rewizyta w czerwcu, przelot samolotem, perspektywa zobaczenia ciekawych miejsc a przede wszystkim zwiedzenia miasta Münster, spotkanie z burmistrzem i obserwacja codziennego życia u naszych zachodnich sąsiadów. Już wkrótce minie 25 lat naszej wymiany!!!