I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

COMENIUS 2014Nasz nowy projekt Comenius "Uczenie się przez całe Życie" nosi nazwę HAND IN HAND – one, two, three let’s volunteer." W skrócie HAND IN HAND, czyli w tłumaczeniu na polski RĘKA W RĘKĘ. Projekt został opracowany z myślą o wymogach i tematyce propagowanymi w tym roku przez Unię Europejską, czyli kreowaniu właściwych postaw obywatelskich. Głównym tematem i celem wszystkich działań jakie podejmą uczniowie, rodzice i nauczyciele I LO jest praca w wolontariacie, a tym samym propagowanie idei wolontariatu w krajach partnerskich. Korzystając z tego, że nasza szkoła ma bogate doświadczenie w tym względzie, chcemy pokazać, jak aktywnie pomagać innym oraz jak każdy uczeń, bez względu na swój potencjał, zainteresowania może pomóc. Pierwsza wizyta robocza jest w naszej szkole w listopadzie. Podczas jej trwania chcemy przedstawić działalność naszej szkoły, a także zorganizować imprezę charytatywną. Nasi partnerzy w projekcie nie mają takich doświadczeń, a zatem będziemy dla nich jednocześnie koordynatorem, ale i przewodnikiem. Szkoły partnerskie to: Turcja, Hiszpania, Norwegia, Włochy.

W dniach 16 – 26 listopada 2013 r. w naszej szkole gościli przedstawiciele szkół partnerskich z Hiszpanii, Norwegii, Turcji i Włoch. Była to pierwsza wizyta w ramach projektu Comenius "HAND IN HAND – one, two, three, let’s volunteer", w którym nasza szkoła jest koordynatorem wszystkich działań.

Tematem przewodnim było kształtowanie właściwej postawy obywatelskiej poprzez działania w wolontariacie na terenie regionu. Ponieważ nasze liceum posiada długoletnie doświadczenie w tym obszarze, w czasie pobytu w szkole nasi uczniowie zaprezentowali formy wolontariatu, w jakich brali udział. Został też zaprezentowany pokaz pierwszej pomocy we współpracy z Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, w czasie którego każdy z uczestników spotkania mógł przejść krótkie przeszkolenie. Goście zagraniczni mieli okazję zwiedzić nie tylko naszą okolicę, ale także Zamek w Siewierzu, Wrocław, Kraków, Wieliczkę i Zakopane.