I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

COMENIUS REGIOPartnerskie projekty realizowane w ramach programu Comenius Regio stwarzają doskonałą możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania współpracy międzynarodowej. Podstawowym celem realizowanym dzięki projektom Regio jest:

"Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów". Read More

W partnerskich projektach udział mogą brać jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa oraz kuratoria oświaty we współpracy z co najmniej jedną szkołą uprawnioną do udziału w programie Comenius oraz co najmniej jedną instytucją, organizacją działającą w danym regionie w obszarze edukacji (między innymi: kluby młodzieżowe, sportowe, stowarzyszenia rodziców, lokalne placówki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea).

Tematyka projektów jest bardzo zróżnicowana i może dotyczyć dowolnego tematu dotyczącego edukacji szkolnej istotnej z punktu widzenia współpracujących ze sobą w ramach projektu partnerów.

Do podstawowych form aktywności podczas realizacji projektu zalicza się:

* spotkania robocze wszystkich partnerów w projekcie,
* wymiany pracowników zaangażowanych w edukację szkolną,
* badania, studia przypadków,
* job shadowing,
* wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk,
* peer learning,
* konferencje, seminaria, warsztaty,
* letnie szkoły,
* kampanie informacyjne,
* publikacja i upowszechnianie materiałów,
* językowe przygotowanie personelu uczestniczącego w projekcie,
* auto ewaluacja,
* upowszechnianie rezultatów projektu,

Dnia 10 czerwca 2011r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego miała miejsce oficjalna konferencja, której motywem przewodnim były prawa kobiet i kwestia równouprawnienia na świecie. Katowicka uczelnia gościła reprezentantów współpracujących z naszym powiatem szkół i instytucji angielskich (Haringey Council, Park View Academy, Highgate Wood School, Citizenship Foundation). Było to zwieńczenie dwuletniej współpracy w ramach projektu Comenius Regio. W konferencji brali udział reprezentanci 25 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Każda delegacja liczyła pięciu uczestników, którzy zasiedli w następujących komisjach: UNESCO, UNICEF, UN WOMEN, UNHCR, oraz Rada Praw Człowieka. Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów klasy I "e": Izabela Hilaszek (UNESCO), Sylwia Nowak (UNICEF), Milena Dudzik (UN WOMEN), Piotr Majchrzak (UNHCR) i Patrycja Szota (Rada Praw Człowieka). Każdy z nich musiał odnieść się do sytuacji obecnie panującej w Iranie i przedstawić ją w swojej komisji z jak najlepszej perspektywy. Zadanie to nie należało do najłatwiejszych, albowiem jak powszechnie wiadomo, Iran, jako kraj muzułmański, w którym głównym filarem prawa jest Koran, postrzega kobiety jako słabe i niewinne, co więcej ich podstawowym zadaniem ma być opieka nad dziećmi i prace domowe. Kolejnym aspektem, który utrudniał obronę Iranu jest prawo do poligamii. Nie mniej jednak bardzo dobre przygotowanie naszej reprezentacji i utożsamienie się z kulturą Iranu zaowocowało dwoma wyróżnieniami dla najlepszych mówców. III miejsce zajął Piotr Majchrzak, natomiast II Milena Dudzik. Konferencja przebiegała według ściśle określonego planu, od sprawdzenia listy obecności delegatów, poprzez debatowanie w poszczególnych komisjach, po przyjęcie rezolucji - owocu pracy w komisjach. Poza odznaczeniami nasi uczniowie uzyskali po tej konferencji ogrom wiedzy i doświadczenia w zakresie polityki i problemów współczesnego świata. Jest to niesamowite doświadczenie, które z pewnością wpływa na postrzeganie rzeczywistości przez młodych ludzi.